Blog

2050 yılında Malta: Sürdürülebilir Kalkınma Planları

05.04.2022 İrem Özener

Yaşamanın daha yeşil, daha dijital ve daha sürdürülebilir bir yolu olduğuna inanan Malta, 52 sayfalık bir rapor ile 2050 yılına kadar gerçekleştirmek istediği hedeflerini ve önceliklerini Sürdürülebilir Kalkınma Vizyonu ile şekillendirdi. Raporun tüm sayfalarını incelemeye fırsatı olmayanlar için bu yazımda raporun öne çıkan noktalarını ve rapora göre 2050 Malta’sının nasıl bir görüntü çizdiğini özetlemeye çalıştım.

Malta, ülkenin geliştireceği politikaların tümünde ve yapacağı tüm projelendirmelerde 2050 hedeflerinin devlet, kamu kurumları ve özel kurumlar için kutup yıldızı olmasını hedefliyor.

Ülke kalkınma planlarını Avrupa Birliği’nin Sürdürülebilir Kalkınma 2030 hedefleri çerçevesinde oluşturan ve ülke çıkarları ekseninde genişleten Malta'nın, 2050 yılına dek ulaşmak istediği sürdürülebilir kalkınma planlarını üç ana başlıkta birleştirdiğini görüyoruz:

(i) Ekonomik Büyüme, (ii) Çevresel Koruma ve (iii) Sosyal Kohezyon.

Malta hükümeti Sürdürülebilir Kalkınma Vizyonunun gerçekleştirilmesinin sadece hükümet aksiyonlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğinin ve bu aksiyonların çeşitli sektörlerin birlikte alacakları ortak kararlarla şekil bulmasının ne denli önemli olduğunun altını çiziyor. Bu sebeple raporda bu kalkınma planların uygulanabilirliğini gerçekleştirmek için 3 ana gruba önemli görevler düştüğünü görüyoruz. Bu grupları devlet kurumları, özel kurumlar ve sivil toplum örgütleri olarak ayırmamız mümkün.

Ekonomik Büyüme

Malta; ekonomisinin sirküler, yeşil ve mavi bir ekonomi şeklinde ilerlemesi için rekabetin yüksek olduğu ve yeniliklerin istikrarlı büyüdüğü bir ortam oluşturulması gerektiğinin bilincinde.

Bu sebeple,

- Dijital ekonomiye & düşük-karbon ekonomisine geçiş yapılması

- Kalifiye eleman ve katma değerli iş olanaklarının artırılması

- Sürdürülebilir Mobiliteye dönük çalışmalara başlanması

- Araştırma Gelistirme için yatırımların artırılması

gibi konular ekonomik büyüme için mutlaka atılması gereken adımları oluşturuyor.

Çevresel Koruma

Çevresel koruma; çevrenin, tarihi yapıların ve biyoçeşitliliğin koruma altına alınması, doğal kaynakların sürdürülebilir biçimde kullanılması için düşük karbonlu enerjilere geçiş yapılması ve sürdürülebilir şehircilik ve şehir düzenlemesi konuları ekseninde şekilleniyor. Burada yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin, şehir düzenlemesi çalışmalarının stratejik olarak yapılmasının önemini bir kez daha anlamış oluyoruz.

Sosyal Kohezyon

Yoksullukla mücadele, adil ve kapsayıcı çalışma pazarı, yüksek kalitede eğitim ve öğretim ve modern hayata entegre olmuş topluluklar kurmak 2050 vizyonunun sosyal kohezyon ayağını kapsayan konulardan. 2050 yılına kadar herkesin eşit ve adil bir şekilde temsil edildiği bir Malta hedefi bu sütunun gerçekleştirmeyi hayal ettiği vizyonun ana merkezinde yer alıyor.

Malta’ya Yatırım Yapmayı Düşünen İş İnsanlarının Planlamaları Ne Yönde Olmalı?

Yatırım planlamalarını Malta Sürdürülebilir Kalkınma Vizyonu doğrultusunda yapmak isteyen yabancı yatırımcılara, yeşil & dijital bir gelecek kurulmasına yardım etmek isteyen şirketlere fırsatlar sağlama konusunda Malta hükümetinin gönlü oldukça bol. Malta aynı zamanda katma değeri fazla olan iş dallarına ve sürdürülebilir gelecek planları ile aynı doğrultuda yer alan projelere öncelik vermesi ile biliniyor.

Bu doğrultuda Malta ve Avrupa Birliğinin sürdürülebilir geleceğine katkı sağlayacak iş planlarınızı sizlerle birlikte geliştiriyor, sizleri kilit isimlerle bir araya getirerek fizibilite çalışmalarınıza ve her türlü hukuksal süreçlerinize yardımcı oluyoruz.

Harmancı & Partners, Malta pazarlarına açılmakta olan Türk kişi ve kurumlara 2015’ten beri hizmet veren Malta’da yerleşik ilk ve tek lisanslı Türk Hukuk ve Danışmanlık ofisidir. İletişime geçmek için: hello@harmancipartners.com