Blog

Araştırma & Geliştirme (Research & Development)

İşletmelerin büyümesi, ürün ve hizmetlerini geliştirmesi, verimli çalışması için gerekli olan temel unsurlardan biri kuşkusuz Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarıdır. Bunun bilincinde olan Malta Ekonomik Kalkınma Ajansı (Malta Enterprise), ülkede faaliyet gösteren işletmelere; araştırma-geliştirmeyi ve yeniliğe yatırımı teşvik etmeyi amaçlayan hem yerel, hem de AB düzeyinde çeşitli teşvik programları sunuyor.

Bu teşvik programları kapsamında; şirketler tarafından Malta Enterprise’a sunulan projeler arasından onaylananlara vergi kredisi veya nakit hibe şeklinde destek veriliyor. Onaylanan bu projeler içinde; Avrupa’nın rekabet gücünü geliştirmek amacıyla Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek için kurulmuş ve ulusal fonlara sahip 45’den fazla ülkeyi kapsayarak bir ağ oluşturan Eureka’nın destek mekanizmaları (Eureka Network, Eurostars, Clusters) kapsamında sunulan projeler de yer alabiliyor. Sadece laboratuvarda yapılan faaliyetlerle sınırlı olmayıp, herhangi bir sektörde yeni bir ürün, süreç veya hizmet geliştirerek veya mevcut olanı değiştirerek bilimsel veya teknolojik ilerleme sağlamaya çalışan firmalara da uygulanabiliyor olması, hükümet tarafından desteklenen bu teşvikleri daha da cazip kılıyor.

Gerekli kriterleri sağlayan Ar-Ge projeleri, -şirketin büyüklüğüne bağlı olarak- kabul edilen maliyetlerinin %40 - 80 oranında vergi kredisi veya nakit hibe ile desteklenebiliyor. Ar-Ge projeleri yüksek derecede belirsizlik içerebileceğinden, bu tür projelerin başlamasından önce fizibilite çalışmaları yapılması gerekli olabiliyor. Fizibilite çalışmalarının da yine teşebbüsün büyüklüğüne bağlı olarak, kabul edilen maliyetlerin % 50 - 70'i oranında nakit hibe yoluyla kısmen finanse edilebilmesi söz konusu. Üretim veya teslimat süreçlerinin inovasyonu için araştırma altyapılarına ve projelere yapılacak yatırımlar ise, kabul edilen maliyetlerin %50'sine kadar AB fonları aracılığıyla kısmen finanse edilebiliyor.

2020 yılında Malta Bilim ve Teknoloji Konseyi (MCST), Malta Enterprise ile birlikte; Malta’da faaliyet gösteren kamu, akademik ve özel kuruluşları, COVID-19 ve gelecekteki bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla yenilikçi ve iyileştirilmiş yaklaşımlarla araştırma yapmaya teşvik etmek için 5.3M EUR bütçeli Covid -19 Ar-Ge fonu kapsamında bir teklif çağrısı yayınladı.

Bu teşviklerin yanı sıra Malta hükümeti; nitelikli fikri mülkiyet haklarının geliştirilmesi ve kullanılmasında aktif olarak yer alan vergi mükelleflerine (fikri mülkiyetin gelişimine doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunmayan, sadece pasif telif geliri elde eden vergi mükellefleri hariç) ‘Patent Box’ olarak bilinen vergi rejimini uyguluyor. Nitelikli fikri mülkiyetin daha düşük oranlı vergiye tabi tutulması esasına dayanan bu rejim ile hükümet, yerli ve yabancı yatırımcıların ülkedeki yatırımlarını artırmalarını ve ileri düzey teknoloji kullanımı ile ülkenin kalkınmasını sağlamayı amaçlıyor.

Siz de, Ar-Ge sektörünü destekleyen tüm bu devlet politikalarından, teşviklerinden, avantajlı patent mevzuatından, vergi avantajlarından yararlanmak ve Malta’da kuracağınız bağlantılarla AB fonlarına erişme şansını yakalamak isterseniz bizimle iletişime geçip detaylı bilgi alabilirsiniz.